Jun 21, 2024  
2024-2025 Undergraduate Catalog 
    
2024-2025 Undergraduate Catalog

Programs of Study


Bachelor of Arts (BA)

Bachelor of Business Administration (BBA)

Bachelor of Science (BS)

Bachelor of Science in Nursing (BSN)

Bachelor of Technology (BT)

Minor