Apr 12, 2024  
2023-2024 Undergraduate Catalog 
    
2023-2024 Undergraduate Catalog

Programs of Study


Bachelor of Arts (BA)

Bachelor of Business Administration (BBA)

Bachelor of Science (BS)

Bachelor of Science in Nursing (BSN)

Bachelor of Technology (BT)

Minor